ថ្ងៃ ចន្ទ ទី ២៥ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១

​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ចាត់ទុក​ច្បាប់​ស្តីពី​របប​សារព័ត៌មាន​ប្រៀបដូចជា​«​សំរាម​» 

​កាលពី​ថ្ងៃទី​០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៦​កន្លងទៅ ដោយ​យោងតាម​មាត្រា​៥​ចំណុច​ទី​២​នៃ​ច្បាប់​ស្តីពី​របប​សារព័ត៌មាន និង​សេចក្តីជូនដំណឹង​លេខ​០១៧​សហវ ចុះ​ថ្ងៃទី​២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៣​របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​នោះ សារព័ត៌មាន​ដើមត្នោត​ធ្លាប់បាន​ធ្វើលិខិត​លាយលក្ខណ៍អក្សរ​មួយច្បាប់​គោរព​ជូន​ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុង​កម្មវត្ថុ​ស្នើសុំ​បញ្ជាក់​អំពី​ភាពស្របច្បាប់ និង​មិន​ស្របច្បាប់​នៃ​ម្ចាស់​សំណង់ ឬ​បុរី​មួយចំនួន​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​អាជ្ញាប័ណ្ណ​អាជីវកម្ម​អភិវឌ្ឍន៍​លំនៅឋាន​ពី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ប៉ុន្តែ​មាន​រយៈពេល​ជិត​០៣​ខែ​ហើយ ថ្នាក់ដឹកនាំ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​មិនបាន​ឆ្លើយតប​ទៅនឹង​សំណើ​របស់​សារព័ត៌មាន​ដើមត្នោត​នៅឡើយ ពោលគឺ​ចាត់ទុក​ច្បាប់​ស្តីពី​របប​សារព័ត៌មាន​ប្រៀបដូចជា​«​សំរាម​» ។​

​លិខិត​លេខ ដ​ត​/១២១៦/១១១ ចុះ​ថ្ងៃទី​០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៦ របស់​សារព័ត៌មាន​ដើមត្នោត​ដែល​បាន​គោរព​ជូន​ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ស្នើសុំ​បញ្ជាក់​អំពី​ភាពស្របច្បាប់ និង​មិន​ស្របច្បាប់​នៃ​ម្ចាស់​សំណង់ ឬ​បុរី​មួយចំនួន​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​អាជ្ញាប័ណ្ណ​អាជីវកម្ម​អភិវឌ្ឍន៍​លំនៅឋាន​ពី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​នោះ បានលើកឡើង​ដូចខាងក្រោម ៖

«​កន្លងមក ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ធ្លាប់​បានចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​មួយ​លេខ​០១៧​សហវ ចុះ​ថ្ងៃទី​២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៣ រំលឹក​ដល់​សាធារណជន​ទាំងអស់​មិន​ឲ្យ​ទិញ​លំនៅឋាន​ទាំងឡាយណា​ដែល​ពុំទាន់​មាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​អាជីវកម្ម​អភិវឌ្ឍន៍​លំនៅឋាន​ពី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​នោះឡើយ ដោយ​ក្រសួង​បានបញ្ជាក់​ឲ្យ​ដឹងថា ការទិញ​លំនៅឋាន​ពី​ម្ចាស់​សំណង់ ឬ​បុរី​ដែល​គ្មាន​ការអនុញ្ញាត​ស្របច្បាប់​អាច​នឹង​ខាតបង់​ថវិកា ឬ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ជាយថាហេតុ ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ក៏បាន​បង្ហាញ​នូវ​ម្ចាស់​គម្រោង​សំណង់​ចំនួន​១៩​ដែល​មិនទាន់មាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​អភិវឌ្ឍន៍​លំនៅឋាន​ពី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ហើយ​ក្រសួង​បាន​តម្រូវ​ឲ្យ​ម្ចាស់​គម្រោង​សំណង់​ទាំងនោះ​រួសរាន់​មក​ដាក់ពាក្យ​ស្នើសុំ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​អភិវឌ្ឍន៍​លំនៅឋាន​នៅ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ឧស្សាហកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ​នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ឲ្យ​បាន​មុន​ថ្ងៃទី​២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៣ ។​

​ឆ្លុះបញ្ចាំង​តាមរយៈ​សេចក្តីជូនដំណឹង​លេខ​០១៧​សហវ ចុះ​ថ្ងៃទី​២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៣​របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​បែបនេះ គឺ​បានធ្វើ​ឲ្យ​សាធារណជន​ជាច្រើន​ចង់ដឹងថា តើ​ម្ចាស់​គម្រោង​សំណង់​ទាំង​១៩​នោះ បាន​ចូលខ្លួន​ទៅសុំ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​អាជីវកម្ម​អភិវឌ្ឍន៍​លំនៅឋាន​ពី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បី​ទទួលបាន​នូវ​ភាពស្របច្បាប់​ក្នុង​ការធ្វើ​អាជីវកម្ម​អភិវឌ្ឍន៍​លំនៅឋាន​រួចហើយ​ឬ​នៅ ឬ​មាន​ម្ចាស់​គម្រោង​សំណង់​ណាខ្លះ​ដែល​មិនទាន់​ទទួលបាន​នូវ​ភាពស្របច្បាប់​តាំងពី​ពេលនោះ​មក ?» ។​

​ទោះយ៉ាងណា ចាប់តាំងពី​ធ្វើលិខិត​លាយលក្ខណ៍អក្សរ​គោរព​ជូន​ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ករណី​ដ៏​មាន​សារៈសំខាន់​ខាងលើនេះ​រួចមក គឺមាន​រយៈពេល​ជិត​០៣​ខែ​ហើយ ថ្នាក់ដឹកនាំ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​មិនបាន​ធ្វើការ​ឆ្លើយតប​នឹង​សំណើ​របស់​សារព័ត៌មាន​ដើមត្នោត ស្របតាម​ច្បាប់​ស្តីពី​របប​សារព័ត៌មាន​នៅឡើយ​ទេ ។​

​អនុលោម​តាម​មាត្រា​៥ ចំណុច​ទី​២​នៃ​ច្បាប់​ស្តីពី​របប​សារព័ត៌មាន ដែល​ប្រកាស​ឲ្យ​ប្រើ​ដោយ​ព្រះរាជក្រម​លេខ នស​/​រកម​/០៨៩៥/០៧ ចុះ​ថ្ងៃទី​០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​១៩៩៥ បាន​បញ្ញត្តិ​តម្រូវ​ឲ្យ​សារព័ត៌មាន​មាន​សិទ្ធិ​ទទួល​ព័ត៌មាន​ដែល​ឋិត​ក្នុងការ​គ្រប់គ្រង​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ដោយ​ធ្វើ​ឡើងជា​លាយលក្ខណ៍អក្ស​រ​…​ហើយ​មន្ត្រី​មាន​សមត្ថកិច្ច​ត្រូវ​ឆ្លើយតប​ទៅនឹង​ពាក្យសុំ​ក្នុង​រយៈពេល​៣០​ថ្ងៃ​យ៉ាងយូរ និង​ប្រសិនបើ​ការស្នើសុំ​នោះ​ត្រូវបាន​បដិសេធ​ទាំងស្រុង ឬ​ខ្លះៗ​នោះ ហេតុផល​នៃ​ការបដិសេធ​ត្រូវ​បញ្ជាក់​ឲ្យ​បានច្បាស់លាស់​ជា​លាយលក្ខណ៍អក្សរ ។ 

​ដូច្នេះ ការណ៍​ដែល​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​មិនបាន​ធ្វើការ​ឆ្លើយតប​ទៅនឹង​សំណើ​ជា​លាយលក្ខណ៍អក្សរ​រប​ស់​សារព័ត៌មាន​ដើមត្នោត​ដូច​បាន​រៀបរាប់​ខាងលើ គឺ​បាន​បង្ក​នូវ​ផលប៉ះពាល់​ដូចតទៅ ៖

១-​ជា​អំពើ​រំលោភបំពាន​ច្បាប់​ស្តីពី​របប​សារព័ត៌មាន ឬក៏​ជា​ចេតនា​ចាត់ទុក​ច្បាប់​ស្តីពី​របប​សារព័ត៌មាន​ប្រៀបដូចជា​«​សំរាម​» ឬក៏​បង្កប់​នូវ​ភាព​រើសអើង​ចំពោះ​សារព័ត៌មាន ។​

២-​អាច​បង្ក​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​មួយចំនួន​បន្ត​រងគ្រោះ​តាមរយៈ​ការទិញ​លំនៅឋាន​ពី​ម្ចាស់​គម្រោង​សំណង់​ដែល​មិន​ស្របច្បាប់ (​មិនទាន់មាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​អភិវឌ្ឍន៍​លំនៅឋាន​ពី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​) ដោយសារ​ខ្វះ​ព័ត៌មាន​ល្អិតល្អន់ និង​ជាក់លាក់​ពី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​តំណាង​ឲ្យ​ស្ថាប័ន​រាជរដ្ឋាភិបាល ។​

៣-​អាច​បង្ក​ឲ្យ​ម្ចាស់​គម្រោង​សំណង់​មួយចំនួន​ដែល​ទទួលបាន​ភាពស្រប​ច្បាប់​វិញ​រងគ្រោះ ព្រោះ​អតិថិជន​ប៉ាន់ស្មាន ឬ​មិន​បានដឹង​អំពី​ភាពស្របច្បាប់​នោះ នាំ​ឲ្យ​អតិថិជន​មិន​ហ៊ាន​ទិញ​បន្ទាប់ពី​បានឃើញ​បានដឹង​សេចក្តីជូនដំណឹង​លេខ​០១៧​សហវ ចុះ​ថ្ងៃទី​២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៣​របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​រួចមក ៕​

អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ ៖

ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ​ណែនាំ​ប្រជាពលរដ្ឋ​កុំ​ឲ្យ​ទិញ​លំនៅឋាន​ក្នុង​បុរី​ចំនួន​១៩​ដែល​មិនទាន់​មានច្បាប់​អនុញ្ញាត​

កាលពី​ថ្ងៃទី​២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៣ កន្លងមក ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​បានចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​មួយ​លេខ​០១៧​សហវ រំលឹក​ដល់​សាធារណជន​កុំ​ឲ្យ​ទិញ​លំនៅឋាន​ទាំងឡាយណា ដែល​មិនទាន់មាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​អាជីវកម្ម​អភិវឌ្ឍន៍​លំនៅឋាន​ពី​ក្រសួង ព្រោះ​ការទិញ​លំនៅឋាន​ពី​ម្ចាស់​សំណង់ ឬ​បុរី​ដែល​គ្មាន​ការអនុញ្ញាត​ស្របច្បាប់​អាច​នឹង​ខាតបង់​ថវិកា​ឬ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ជាយថាហេតុ​។​

​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញ​វិ​ត្ថុ​បានបង្ហាញ​ជូន​នូវ​ម្ចាស់​គម្រោង​សំណង់​ចំនួន​១៩ ដែល​មិនទាន់មាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​អភិវឌ្ឍន៍​លំនៅឋាន​ពី​ក្រសួង​នៅឡើយ ហើយ​ដែល​សាធារណជន​គប្បី​កុំ​ទិញ​នាំ​ឲ្យ​ខាតបង់​ផលប្រយោជន៍​ជាយថាហេតុ​នោះ​មានឈ្មោះ​ដូចខាងក្រោម​៖

១-​បុរី សូ​នី​, ២-​បុរី វា​រី​ណា​,៣-​បុរី រុង រឿង​, ៤-​បុរី គៀង ហ៊​ត​, ៥-​បុរី សម្បួរមាស​, ៦-​ផ្លា​ទី​នី​ម រេ​ស៊ី​ដិ​ន​, ៧-​បុរី អាកាសចរណ៍​, ៨-​ក្រុមហ៊ុន ប៊ូ​យ៉ុង​ហ្គ្រុ​ប​, ៩-​បុរី EU ( កំពង់ចម្លង អរិយ​ក្សត្រ ), ១០-​ក្រុមហ៊ុន មានជ័យ​ហ្វូ​ដ ៩៩៩ ( គម្រោង​បុរី តូ​ក្យូ​, គម្រោង មូ​ស្គូ​ស៊ី​ធី និង​ផ្លូវ ៣៧១ ), ១១-​សំណង់ផ្ទះ​ល្វែង​ទំនើប ចោមចៅ​, ១២-​អា​ផាត​មិន Sonatra Grand Realty, ១៣-​សំណង់ផ្ទះ​ល្វែង លោក អ៊ីវ ឈាន ,១៤-​អគារ​ស្នាក់នៅ​រួម D.Y.G Co., Ltd (Noblesse), ១៥-​សំណង់ផ្ទះ​ល្វែង​លោក អ៊ីវ ម៉េង និង​លោក ជា លី​, ១៦-​សំណង់ផ្ទះ​ល្វែង និង Link House លោក គីម យ៉ុង​ហាក់​, ១៧-​សំណង់​អគារ​ស្នាក់នៅ​រួម លោក ទិ​ព្ធ ណា​រេ​ន និង លោកស្រី អ៊ា​ក ច័ន្ទ​ថា​វី​, ១៨-​សំណង់​អគារ​ស្នាក់នៅ​រួម លោក យ៉ង់ គ្រី​ស្យ​ង់ និង​លោក យ៉ង់ លឹម​ហួត និង ១៩-​សំណង់ផ្ទះ​ល្វែង តុល លន​។​

​ជាមួយគ្នានេះដែរ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​បង្គាប់​ឲ្យ​ម្ចាស់​សំណង់​ទាំង​១៩​ខាងលើ​រួសរាន់​មក​ដាក់​ពាក្យសុំ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​អាជីវកម្ម​លំនៅឋាន​នៅ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ឧស្សាហកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ​ឲ្យ​បាន​មុន​ថ្ងៃទី​២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៣ ខាងមុខ និង​ក្នុងករណី​យឺតយ៉ាវ ឬព្រ​ងើយ​កន្តើយ​មិន​ព្រម​មក​ដាក់​ពាក្យសុំ​អា​ជ្ញាប័ណ្ណ​អាជីវកម្ម​លំនៅឋាន​ទេនោះ​ក្រសួង​នឹង​ចាត់វិធានការ​តាមច្បាប់​ជា​ធរមាន​​​ ។

នៅពេលខាងមុខឆាប់ៗ គេហទំព័រសារព័ត៌មាន​ ដើមត្នោត នឹងធ្វើការតាមដានស្រាវជ្រាវមើលថា តើបុរី និងលំនៅឋានទាំង១៩នោះ មានបុរី និងលំនៅឋានណាខ្លះដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍលំនៅឋានស្របច្បាប់ ពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ហើយបុរី និងលំនៅឋានណាខ្លះដែលនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ ? ៕

 

 

 

 

 

Filed in: Feature, ព័ត៌មានជាតិ

Recent Posts

Bookmark and Promote!

  • © ២០១៣ រក្សាសិទ្ធិដោយ​សារព័ត៌មាន​ដើមត្នោត.Tel ៖ 011 728 471 / 015 868 753.E-mail ៖ deumtnotnews@gmail.com
    ដើមត្នោត​​ ចាត់ទុក​ជា​រុក្ខជាតិ​និមិត្តរូបជាតិ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ដោយ​ព្រះរាជក្រឹត្យ​លេខ នស/រកត/០៣០៥/១៤៩ ចុះថ្ងៃទី២១​ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៥
    ចូលរួម​ការពារ​ និង​ លើក​តម្លៃ​ដើមត្នោត​ ដើម្បី​រក្សា​នូវ​កេរ​ដំណែល​នៃ​មរតក​ធម្មជាតិ​ជានិមិត្តរូប​ជាតិ និង​ ដើម្បី​ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច​ជាតិ
    Proudly designed by Theme Junkie.